Monitorul Oficial nr. 550/25.7.2014

Admin/ July 25, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
595. Hotarire pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale

Guvernul
599. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Guvernul
601. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informatii si Protectie Interna, a unor imobile trecute in proprietatea publica a statului

Guvernul
602. Hotarire privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Politiei Romane, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
603. Hotarire privind darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor a unui sector de drum, situat in comuna Moieciu, judetul Brasov, trecut in domeniul public al statului, precum si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes national, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor
359. Ordin pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogari de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.

Share this Post