Monitorul Oficial nr. 557/7.8.2012

Admin/ August 7, 2012/ Monitorul Oficial

Primul-Ministru
437. Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 129/2011 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activitatii de gestionare a vanzarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Primul-Ministru
438. Decizie pentru desemnarea domnului Damian Draghici, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, in calitate de coordonator al Compartimentului Central de Monitorizare si Evaluare

Ministerul Administratiei si Internelor
193. Ordin privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrarilor de investitii in vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor, conform programului ”Termoficare 2006-2015 caldura si confort”

Ministerul Finantelor Publice
1022. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Ministerul Finantelor Publice
. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Ministerul Afacerilor Europene
. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Ministerul Afacerilor Europene
851. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Presedintele Romaniei
549. Decret pentru numirea unui consilier prezidential

Curtea Constitutionala
466. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

Guvernul
703. Hotarire pentru stabilirea activitatilor prevazute de art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, pentru aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de aparare, care desfasoara aceste activitati, precum si pentru modificarea anexelor nr. 4 si 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, aprobate prin Hotararea Guvernului 1.597/2002

Primul-Ministru
435. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului de catre doamna Anisie Monica Cristina

Primul-Ministru
436. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Constantin Ranea a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Autoritati Nationale pentru Cercetare Stiintifica

Share this Post