Monitorul Oficial nr. 614/20.8.2014

Admin/ August 20, 2014/ Monitorul Oficial

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania
7. Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

Ministerul Sanatatii
926. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura
670. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 3.814/2012

Primul-Ministru
253. Decizie privind numirea doamnei Mihaela Irina Ionescu in functia publica de secretar general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Primul-Ministru
252. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor de catre domnul Daniel Grigoroiu-Norocel

Share this Post