Monitorul Oficial nr. 636/15.10.2013

Wkro/ October 15, 2013/ Monitorul Oficial

Parlamentul
269. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Presedintele Romaniei
818. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Guvernul
767. Hotarire privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
768. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militara 0260 Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militara 0260 Bucuresti, a terenului retrocedat fostilor proprietari

Guvernul
788. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.472/2004 privind incadrarea Reprezentantei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Organizatiile Internationale, cu sediul la Viena

Guvernul
789. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale

Ministerul Finantelor Publice
1684. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filiala a Companiei Nationale ”Romtehnica” – S.A.

Ministerul Apararii Nationale
M.94. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filiala a Companiei Nationale ”Romtehnica” – S.A.

Ministerul Educatiei Nationale
5211. Ordin pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2013-2014

Ministerul Apararii Nationale
M.93. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filiala a Companiei Nationale ”Romtehnica” – S.A.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
2022. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filiala a Companiei Nationale ”Romtehnica” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
1685. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filiala a Companiei Nationale ”Romtehnica” – S.A.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
2023. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filiala a Companiei Nationale ”Romtehnica” – S.A.

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.