Monitorul Oficial nr. 64/30.1.2013

Wkro/ January 30, 2013/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
962. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, precum si ale art. 1, 7, 8 si 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

Curtea Constitutionala
1009. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II – art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Curtea Constitutionala
1043. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Guvernul
27. Hotarire pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor, semnat la Washington la 6 septembrie 2012

Ministerul Apararii Nationale
. Acord intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
6239. Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
7. Ordin pentru aprobarea unei licente de dare in administrare si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 431/2012 privind aprobarea unor licente de explorare

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
2. Ordin privind aprobarea Regulamentului de autorizare a furnizorilor de energie electrica si gaze naturale in vederea accesului la licitatiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera pe platforma comuna, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Regulament de autorizare a furnizorilor de energie electrica si gaze naturale in vederea accesului la licitatiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera pe platforma comuna, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
765. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale LOYAL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.