Monitorul Oficial nr. 714/20.11.2013

Wkro/ November 20, 2013/ Monitorul Oficial

Senatul
67. Hotarire cu privire la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) in ceea ce priveste data de transpunere si data de aplicare, precum si data de abrogare a anumitor directive – COM (2013) 680 final

Biroul roman de Metrologie Legala
485. Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 082-13 ”Echipamente electronice pentru masurarea lemnului rotund”

Biroul roman de Metrologie Legala
. Norma de Metrologie Legala NML 082-13 ”Echipamente electronice pentru masurarea lemnului rotund”

Ministerul Educatiei Nationale
5144. Ordin privind aprobarea Strategiei anticoruptie in educatie

Ministerul Educatiei Nationale
. Strategie anticoruptie in educatie 2013-2015

Colegiul Psihologilor din Romania
2CC. Hotarire privind aprobarea cotizatiei anuale si a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii prestate de catre Colegiul Psihologilor din Romania

Senatul
66. Hotarire cu privire la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE si 2009/110/CE si de abrogare a Directivei 2007/64/CE – COM (2013) 547 final

Colegiul Psihologilor din Romania
4. Hotarire pentru modificarea Hotararii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, inregistrarea si functionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societatilor civile profesionale de psihologie, precum si exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in sectorul public sau privat, in regim salarial

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.