Monitorul Oficial nr. 766/22.10.2014

Admin/ October 22, 2014/ Monitorul Oficial

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism
980. Ordin privind completarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START, a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului si a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

Inalta Curte de Casatie si Justitie
20. Decizie [A] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalitatii de interpretare a dispozitiilor art. 175 alin. (1) si (2) din Codul penal privind functionarii publici, respectiv daca expertul judiciar este functionar public in sensul alin. (1) ori alin. (2)

Ministerul Sanatatii
1208. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanta pentru anul 2014

Ministerul Afacerilor Interne
151. Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor imputernicite sa foloseasca modelul de proces-verbal

Guvernul
895. Hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Complex Sportiv National de Tenis”, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, municipiul Bucuresti, realizat prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” – S.A.

Guvernul
892. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Nationala ”Unifarm” – S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii

Share this Post