Monitorul Oficial nr. 789/29.10.2014

Admin/ October 29, 2014/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
467. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 34 alin. (1) si art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Curtea Constitutionala
468. Decizie [R/R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 1 alin. (3), ari. 24 alin. (2), (3) si (4) si art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Curtea Constitutionala
475. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 lit. b) si c) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Guvernul
930. Hotarire privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 9 si 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ministerul Educatiei Nationale
4808. Ordin privind infiintarea Centrului Judetean de Excelenta Prahova

Ministerul Educatiei Nationale
4809. Ordin privind infiintarea Centrului Judetean de Excelenta Timis

Ministerul Educatiei Nationale
4810. Ordin privind infiintarea Centrului Judetean de Excelenta Valcea

Share this Post