Monitorul Oficial nr. 813/4.12.2012

Wkro/ December 4, 2012/ Monitorul Oficial

Primul-Ministru
534. Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind masuri pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
10. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Caraci-Birtin

Ministerul Administratiei si Internelor
268. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judete si municipiul Bucuresti

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
1702. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier

Ministerul Finantelor Publice
1616. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judete si municipiul Bucuresti

Guvernul
. Metodologie privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplica decertificarea definitiva si deducerea procentuala definitiva din declaratiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achizitie publica pentru care procedurile de atribuire au fost lansate in SEAP inainte de data de 1 octombrie 2011 de catre autoritatile contractante, finantate din axa prioritara 1 ”Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, axa prioritara 3 ”Imbunatatirea infrastructurii sociale” si axa prioritara 5 ”Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” ale Programului operational regional

Guvernul
1160. Hotarire privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeana asupra cheltuielilor finantate din Programul operational regional

Guvernul
1149. Hotarire privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013

Guvernul
1148. Hotarire privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petroliera in perimetrul P VIII-19 Salacea, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Plc.

Curtea Constitutionala
773. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum si ale Legii nr. 118/2010 in ansamblul sau

Curtea Constitutionala
767. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Presedintele Romaniei
783. Decret privind conferirea unor decoratii

Primul-Ministru
533. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei de catre domnul Silviu-Gabriel Barbu

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.