Monitorul Oficial nr. 842/13.12.2012

Wkro/ December 13, 2012/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
827. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
2770. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale METROM – S.A. Brasov, filiala a Companiei Nationale ROMARM – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
1638. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale METROM – S.A. Brasov, filiala a Companiei Nationale ROMARM – S.A.

Curtea de Apel
88A. Decizie civila a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie, privind modificarea in parte a Hotararii arbitrale nr. 2 pronuntate la data de 22 februarie 2012 avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie pentru copiator format A4, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012.

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
248. Decizie privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 88A din 31 mai 2012 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale privind modificarea in parte a Hotararii arbitrale nr. 2 pronuntate la data de 22 februarie 2012 avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie pentru copiator format A4, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
2368. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale METROM – S.A. Brasov, filiala a Companiei Nationale ROMARM – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
1662. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2011

Guvernul
1196. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Navale Romane

Guvernul
1195. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 628/2009 privind unele masuri de implementare a activitatilor prevazute in programul de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap ”Restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential”

Guvernul
1165. Hotarire privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petroliera in perimetrul P IX-11 Sudurau, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Plc.

Curtea Constitutionala
833. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Curtea Constitutionala
824. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Curtea Constitutionala
819. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

Curtea Constitutionala
775. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 261 si 262 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.