Monitorul Oficial nr. 845/30.12.2013

Wkro/ December 30, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
145. Hotarire privind inscrierea unui bun imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxa Romana a Covasnei si Harghitei, in domeniul public al municipiului Sfantu Gheorghe si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
119. Ordin privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

Monitorul Oficial
. Rectificare la Decretul nr. 1.154/2013 privind numirea unul judecator, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 21 decembrie 2013

Monitorul Oficial
. Rectificare la Decretul nr. 1.164/2013 privind numirea unui judecator, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 21 decembrie 2013

Guvernul
1165. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar

Guvernul
1164. Hotarire pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 320/2013 privind aprobarea Planului national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei generate de epidemii si pandemii, incredintarea serviciului de interes economic general de prevenire a imbolnavirii in masa a populatiei generate de epidemii si pandemii, precum si de interventie rapida si eficienta in cazul constatarii unor urgente majore de acest tip Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino” si suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013

Guvernul
1157. Hotarire privind aprobarea Strategiei industriei nationale de securitate

Guvernul
146. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxa Romana a Covasnei si Harghitei, a unui imobil aflat in domeniul public al statului

Ministerul Apararii Nationale
M129. Ordin privind conferirea Semnului onorific in Serviciul Patriei unui subofiter din Ministerul Apararii Nationale

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
485. Ordin privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1048. Ordin privind completarea art. 2 din Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.