Cum se intocmeste fisa postului?

Wkro/ October 2, 2012/ Articolul saptamanii

Lect. univ. dr. Aurelian Gabriel ULUITU
avocat, Baroul Bucuresti

Fisa postului reprezinta inscrisul complementar al contractului individual de munca in care sunt indicate, exhaustiv si analitic, natura si continutul competentelor, responsabilitatilor, atributiilor si sarcinilor de serviciu proprii functiei sau ocupatiei ce constituie obiect al postului ocupat de catre salariat, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (6 caractere), legislatiei muncii in ansamblu, regulamentului de organizare si functionare si regulamentului intern aplicabile in cadrul angajatorului.

O fisa a postului ar trebui sa cuprinda, orientativ, urmatoarele elemente:

reperele necesare pentru identificarea postului: denumirea postului; nivelul postului in structura organizatorica; pozitia postului din statul de functii; scopul principal al postului; functia sau ocupatia; relatii cu alte posturi (relatii interne: ierarhice,  functionale, de control, de reprezentare; relatii externe: cu autoritati si institutii publice, cu organizatii internationale, cu persoane juridice private si persoane fizice);

cerintele specifice pentru ocuparea postului: pregatire (studii,  cursuri/programe de perfectionare/specializare; limbi straine si nivelul de cunoastere; cunostinte de operare/programe pe calculator si nivelul de cunoastere, avize si/sau autorizatii speciale); abilitati, calitati, aptitudini necesare; experienta (vechime in munca; vechime in specialitate); competenta manageriala (pentru posturile de conducere);

atributiile postului: descrierea activitatilor si responsabilitatilor corespunzatoare postului;

–  repere privind persoana care a intocmit si/sau a avizat fisa postului, precum si persoana titulara a postului;

semnatura salariatului titular al postului si data semnarii documentului.

Atentie! – In ipoteza in care contractul individual de munca a fost incheiat, iar salariatului i se comunica de catre angajator  o modificare – de regula, in sensul adaugarii unor noi atributii si/sau responsabilitati – a fisei postului deja existente, avand in vedere Ordinul nr. 64/2003, respectiv imprejurarea ca fisa postului este anexa a contractului individual de munca, ar rezulta ca fisa postului are aceeasi natura ca si contractul individual de munca – fiind un act bilateral.

Ca atare, angajatorul nu va putea invoca – sub aspect disciplinar ori profesional – neindeplinirea de catre salariat a noilor atributii comunicate, in lipsa acordului scris al salariatului privind noul continut al fisei postului!

Pentru mai multe detalii privind fisa postului a se vedea articolul Fisa postului, autor Aurelian Gabriel Uluitu, in Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 4/2012.

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.