De ce s-a amanat intrarea in vigoare a Noului Cod de procedura civila? Ultimele reglementari

Wkro/ February 5, 2013/ Articolul saptamanii

Codul-de-procedura-civilaPotrivit art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila acesta urma sa intre in vigoare la data de 1 februarie 2013.
Prin O.U.G. nr. 4/2013 termenul de intrare in vigoare a fost stabilit la 15 februarie 2013. Pe langa noul termen, actul normativ aduce si alte modificari legislative in ceea ce priveste medierea, competenta instantelor judecatoresti si clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori.

Potrivit actului normativ mentionat, printre motivele care au stat la baza amanarii sunt:

 1. necesitatea ca masurile legislative ce fac obiectul Legii privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, a celor pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila si a celor din noul Cod de procedura civila sa intre in vigoare concomitent.
  Altfel, succesiunea intr-un interval scurt de timp a doua reglementari de procedura civila, continand norme de competenta, de procedura propriu-zisa si cu privire la caile de atac, ar genera un regim procedural neunitar pentru dosarele care se vor inregistra incepand cu data de 1 februarie 2013.
 2. masurile propuse prin O.U.G. nr. 4/2013 sunt necesare si trebuie adoptate pana la data de 1 februarie 2013, in caz contrar s-ar putea genera blocaje la nivelul instantelor, cu consecinte grave de ordin procedural in activitatea de judecata, care ar putea conduce la afectarea dreptului de acces la justitie si a dreptului la un proces echitabil, in termen rezonabil.
 3. prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 967 din 20 noiembrie 2012 s-a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1 pct. 1^1 si ale art. 299 alin. (1^1) din Codul de procedura civila in vigoare, iar Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu completarile ulterioare, consacra, la art. 94 pct. 2, o solutie legislativa similara, fiind necesara abrogarea acestor dispozitii.
 4. este imperios necesara corelarea datei de intrare in vigoare a dispozitiilor art. 60^1 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, cu data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, respectiv a art. 60^1 alin. (1) lit. g) cu data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura penala.
 5. pentru neparticiparea la sedinta de informare asupra beneficiilor medierii, noul Cod de procedura civila prevede sanctiunea amenzii judiciare, impunandu-se amanarea prevederilor referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata, introdusa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2012, pentru o perioada necesara evaluarii eficacitatii noii sanctiuni, raportat la finalitatea urmarita, si anume popularizarea si incurajarea recurgerii la procedura medierii.
 6. necesitatea efectuarii unui studiu de impact si organizarii unei dezbateri publice extinse asupra normelor privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

Modificarile aduse prin O.U.G. nr. 4/2013 privesc:

1. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori

Potrivit O.U.G. nr. 4/2013 , art. 13 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, hotararea instantei este supusa numai apelului. Prevederile art. 13 alin. (3) se aplica in procesele incepute in perioada 15 februarie 2013-30 iunie 2013.

2. Competenta materiala a judecatoriilor, astfel cum este reglementata de vechiul si noul Cod de procedura civila

Sunt abrogate expres dispozitiile declarate neconstitutionale [Art. 1 pct. 1^1 si art. 299 alin. (1^1) din vechiul Codul de procedura civila] care aveau urmatorul cuprins:
Judecatoriile judeca:
(…)
1^1.In prima si ultima instanta, procesele si cererile privind creante avand ca obiect plata unei sume de bani de pana la 2.000 lei inclusiv;”;
Art. 299 alin. 1^1
“1^1. Nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate in cererile prevazute la art. 1 pct. 1^1.”

si reglementarile similare din noul Cod de procedura civila
Art. 94. Judecatoriile judeca:
(…)
2. in prima si ultima instanta, cererile privind creante avand ca obiect plata unei sume de bani de pana la 2.000 lei inclusiv;

3. Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

 • Dispozitiile alin. (1^2) al art. 2 din Legea nr. 192/2006 (referitoare la dovada participarii la sedinta de informare) intra in vigoare la 1 august 2013.
 • Dispozitiile privind participarea la sedinta de informare obligatorie cu privire la avantajele medierii, in materie civila, intra in vigoare odata cu noul Cod de procedura civila, adica la 15 februarie 2013.
 • Textul privind participarea la sedinta de informare in cauzele penale va intra in vigoare odata cu intrarea in vigoare a noului Cod de procedura penala.
Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.