Profesionist versus comerciant, in noul Cod civil

Wkro/ February 19, 2013/ Articolul saptamanii

Profesionist vs comerciantArt. 3 noul C. civ. se refera la aplicarea generala a noului Cod civil, in sensul ca el se aplica si raporturilor dintre profesionisti, precum si raporturilor dintre acestia si orice alte subiecte de drept civil. Totodata art. 3 prin alin. (2) noul C. civ. introduce termenul nou de “profesionist”, cu un sens ceva mai larg, ca fiind cel care exploateaza o intreprindere. Iata ca un termen este definit prin altul, tehnica care nu este prea clarificatoare.

Termenul comerciant nu este automat inlocuit prin cel de profesionist, acestuia fiindu-i necesare conditii suplimentare pentru a fi echivalentul comerciantului, care nu este nicaieri expres abrogat ca notiune.

Aceste cerinte, valabile si pentru ca o persoana sa devina profesionist comerciant, ar fi:

(i)   exercitarea de activitati de productie, comert sau prestari servicii cu scop lucrativ in mod sistematic, efectiv, continuu si regulat, cu titlul de profesiune; (art. 10 noul Cod civil care se refera la modificarea Legii nr. 31/1990, iar expresia “acte de comert” din Legea nr. 31/1990 este inlocuita cu “activitati cu scop lucrativ”, deoarece societatea comerciala este un profesionist care desfasoara astfel de acte, cu scop lucrativ)

(ii)   supunerea la inregistrarea in Registrul comertului – deci nu supunerea la inregistrari, inscrieri sau autorizari in alte registre publice valabile pentru ceilalti profesionisti sau liber-profesionisti, [art. 6 alin. (1) noul Cod civil, potrivit caruia referirile la comercianti se considera a fi facute la persoanele fizice sau, dupa caz, la persoanele juridice supuse inregistrarii in registrul comertului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990]

(iii)   detinerea unui patrimoniu de afectatiune, astfel cum el este definit deja in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cat si in cuprinsul noului Cod civil.

Profesionistii sunt o specie mai larga, care cuprinde si comerciantul, deoarece profesionistii sunt:

(i)   cei care exercita activitati economice in mod independent (cei supusi reglementarilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 si liber-profesionistii care exercita profesii reglementate sau liberale);

(ii)   persoane juridice de drept privat (unde sunt incluse societatile comerciale, companiile nationale si societatile nationale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societatile cooperative, organizatiile cooperatiste, societatile europene, societatile cooperative europene si grupurile europene de interes economic cu sediul principal in Romania, alte societati cu personalitate juridica);

(iii)   institutiile publice, precum si

(iv)   organizatii non-guvernamentale si alte entitati fara personalitate juridica.

Conchidem astfel ca profesionistul, in lumina noului Cod civil, nu poate inlocui complet comerciantul, deoarece acesta ramane o specie. In acest sens este si art. 8 alin. (1) din Legea de punere in aplicare, care mentioneaza ca notiune de profesionist include categoriile de comerciant, intreprinzator, operator economic, precum si alte persoane autorizate sa desfasoare activitati economice sau profesionale, astfel cum aceste notiuni sunt prevazute de lege la data intrarii in vigoare a noului Cod civil.

Aceasta nu inseamna ca aceste categorii nu mai exista, ci doar ca referirea la ele se va face de acum prin noul termen de profesionist, care le include pe toate, ceea ce suntem insa de parere ca poate cateodata crea confuzii si neclaritati si va fi nevoie in continuare de precizarea categoriei de profesionist respective, pentru a se intelege corect referirea respectiva si a se realiza diferentierea specifica in deosebirea categoriilor de profesionisti intre ele, deoarece nu orice profesionist este comerciant desi orice comerciant va fi de acum denumit profesionist, fiind necesara insa precizarea ca exercita activitati cu scop lucrativ. Reiteram remarca ca profesionistul care desfasoara activitati (de productie, comert sau prestari servicii) cu scop lucrativ este de fapt fostul comerciant si deci ar putea fi inlocuit prin sintagma de profesionist cu scop lucrativ, aceasta fiind de acum diferentierea intre profesionisti, precum o subliniaza si art. 3 alin. (3) noul C. civ.

Extras din articolul Concepte si tendinte actuale in legatura cu dreptul societatilor comerciale, autor Cristina Florescu, publicat in Pandecte nr. 10/2011. Pentru  argumentatie si o analiza mai ampla a textelor de lege care reglementeaza notiunile de profesionist si comerciant, a se vedea articolul amintit.

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.