Metodologie-Cadru 2020 privind predarea prin internet

Alexandra Caras/ September 12, 2020/ Articole

Metodologie-Cadru din 2020 privind desfăşurarea activităţilordidactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şipentru prelucrarea datelor cu caracter personal Emitent: Ministerul Educatiei și Cercetării CAPITOLUL IDispoziţii generale Art. 1(1) Prezenta metodologie-cadru reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice prinintermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanţilorla acest tip de activităţi. (2) În sensul prezentei

Read More