Monitorul Oficial nr. 234/23.4.2013

Wkro/ April 23, 2013/ Monitorul Oficial

Ministerul Tineretului si Sportului
. Procedura de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

Camera Deputatilor
16. Decizie privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

Guvernul
187. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”, regie autonoma aflata sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului

Parlamentul
113. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara

Presedintele Romaniei
408. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara

Ministerul pentru Societatea Informationala
244. Ordin privind desemnarea reprezentantilor Ministerului pentru Societatea Informationala ca membri in cadrul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
357. Ordin privind inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale Saschiz, judetul Mures

Ministerul Tineretului si Sportului
511. Ordin pentru aprobarea Procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, si pentru aprobarea contractului-cadru de inchiriere

Ministerul Sanatatii
532. Ordin privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 422/2013

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.