Monitorul Oficial nr. 525/15.7.2015

Admin/ July 15, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
407. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara – RATEN, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, a unor bunuri aflate in domeniul public al statului

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
1219. Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
. Norme Tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare

Ministerul Sanatatii
1219. Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare

Ministerul Sanatatii
. Norme Tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare

Inalta Curte de Casatie si Justitie
16. Decizie [A] privind interpretarea si determinarea efectelor dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 118/2010), dispozitie de principiu preluata si in art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011 (O.U.G. nr. 80/2010), art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, aprobata prin Legea nr. 36/2014 (O.U.G. nr. 84/2012), art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare (O.U.G. nr. 103/2013) si art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015 (O.U.G. nr. 83/2014) raportat la pct. 2 din anexa nr. IV/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice (Legea nr. 330/2009) si la art. 20 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 284/2010)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
. Norme Tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1541. Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare

Guvernul
519. Hotarire privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.447/2007

Guvernul
510. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures si Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum si pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al municipiului Baia Mare

Share this Post