Monitorul Oficial nr. 552/6.8.2012

Admin/ August 6, 2012/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
575. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti

Curtea Constitutionala
591. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Guvernul
769. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
159. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
4838. Ordin pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.549/2011

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
4969. Ordin privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, sesiunea 2012, seria a 3-a

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 892/2011 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor imobile-constructii aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Directia pentru Agricultura Arad, respectiv Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie ”Prof. dr. G.K. Constantinescu” si trecerea acestora in domeniul privat al statului in vederea scoaterii din functiune si casarii, in conditiile legii, pentru finalizarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a obiectivului de investitie ”Varianta de ocolire a municipiului Arad”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 12 septembrie 2011

Share this Post