Monitorul Oficial nr. 734/8.10.2014

Admin/ October 8, 2014/ Monitorul Oficial

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
11. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei din perimetrul Argesel

Ministerul Educatiei Nationale
4699. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”prescolar” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Scoala Gimnaziala nr. 126 din municipiul Bucuresti

Ministerul Educatiei Nationale
4694. Ordin privind schimbarea denumirii unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita ”Roza Venerini” din municipiul Targu Jiu

Ministerul Justitiei
3465/C. Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.003/C/2008

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
1654. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operational regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de interventie ”Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare”, in cadrul axei prioritare ”Imbunatatirea infrastructurii sociale” a Programului operational regional 2007-2013

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1510. Ordin pentru stabilirea unor masuri exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a producatorilor din sectorul fructe si legume

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1470. Ordin pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, in anul 2014, si criteriilor tehnice necesare microcreditarii in conditiile art. 14 alin. (1) lit. c) din acelasi act normativ

Ministerul Sanatatii
1140. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investitiilor pentru spitalele din subordinea acestora si privind abrogarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile in baza carora Ministerul Sanatatii aloca prin transfer sume pentru cheltuieli de investitii de la bugetul de stat si din venituri proprii (accize) catre autoritatile administratiei publice locale pentru spitalele publice din reteaua acestora

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
12. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Valea Boghiu

Ministerul Finantelor Publice
1356. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operational regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de interventie ”Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare”, in cadrul axei prioritare ”Imbunatatirea infrastructurii sociale” a Programului operational regional 2007-2013

Ministerul Fondurilor Europene
960. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operational regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de interventie ”Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare”, in cadrul axei prioritare ”Imbunatatirea infrastructurii sociale” a Programului operational regional 2007-2013

Share this Post