Directiva privind dreptul la interpretare si traducere in cadrul procedurilor penale

Wkro/ November 11, 2014/ Articole

InterpretareArticol aparut in Pandectele Romane nr. 9/2014, in rubrica Meridiane Juridice.

O prima etapa in vederea garantarii unui ansamblu cat mai complet de drepturi procedurale a fost realizata in martie 2010, prin adoptarea acestei directive care consacra reguli minimale comune aplicabile in domeniul interpretarii si traducerii in cadrul procedurilor penale. Aceasta se aplica si in cadrul procedurilor relative la executarea unui mandat de arestare european.

Dreptul la asistenta prin interpret. Acest drept este fundamental in vederea exercitarii dreptului la un proces echitabil, astfel cum este recunoscut de CEDO. Suspectilor si persoanelor urmarite care nu vorbesc sau nu inteleg limba de procedura trebuie sa li se ofere asistenta unui interpret in timpul interogatoriilor in fata organelor de politie, in timpul audierilor, inclusiv cele preliminare, in cazul altor acte de procedura (colectarea de probe, de exemplu), cat si in ceea ce priveste discutiile cu avocatul relative la aceste acte. Nicio persoana nu poate fi lipsita de acest drept. In acest sens, se creeaza un mecanism de verificare care sa permita confirmarea faptului ca suspectii sau urmaritii vorbesc si inteleg limba de procedura sau daca au nevoie de asistenta unui interpret.

Dreptul la traducere. Suspectii sau persoanele urmarite care nu inteleg limba de procedura beneficiaza de traducerea scrisa intr-un termen rezonabil a documentelor esentiale in vederea exercitarii dreptului la aparare si garantarii caracterului echitabil al procesului (ceea ce implica orice masura privativa de libertate, actul de acuzare si decizia de condamnare). Autoritatile competente decid, din oficiu, de la caz la caz sau la cererea persoanelor suspectate sau urmarite sau a aparatorului lor, daca alte documente pot fi supuse aceluiasi regim. In plus, se poate renunta in mod expres la acest drept si dupa o informare sau consultatie juridica. Este posibila, de asemenea, si traducerea exclusiv a pasajelor „pertinente” ale actelor esentiale, pentru a le permite acuzatilor sa ia la cunostinta faptele ce le sunt imputate si, cu titlu de exceptie, li se poate furniza o traducere sau un rezumat verbal al acestora.

Calitatea asistentei prin interpret si a traducerii. Interpretarea si traducerea trebuie fie de o calitate suficienta pentru a le asigura suspectilor sau persoanelor urmarite cunoasterea faptelor ce le sunt imputate si caracterul echitabil al procedurii. Statele sunt obligate sa creeze registre ale traducatorilor si interpretilor independenti ce indeplinesc conditiile impuse, pentru a putea asigura serviciile necesare si pentru a facilita accesul la acestia. Persoanele in cauza pot contesta solutia prin care se stabileste ca traducerea sau interpretarea nu se impun, sau pot reclama calitatea inadecvata a interpretarii sau traducerii oferite, in vederea asigurarii echitatii procedurale. In fine, cheltuielile de interpretare si de traducere sunt in sarcina statului care efectueaza procedura.

Photo: © Europen Parliament/P.Naj-Olearipietro.naj-oleari@europarl.europa.eu

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.