Noile reglementări privind registrul general de evidență a salariaților

Octavian Nicola/ May 17, 2017/ Articole, Reviste

Avocații Nicoleta Gheorghe și Anca Atanasiu, de la EY Law – Radu & Asociații, prezintă în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2017, în rubrica “Monitorul dreptului muncii”, care sunt noile reglementări în vigoare în ceea ce privește evidența salariaților.

SCOPUL REGLEMENTĂRII. Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților a fost modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 877/2016, actul de modificare intrând în vigoare la data de 28 noiembrie 2016. Aceste modificări au fost justificate, după cum pun în evidență avocații  EY Law – Radu & Asociații, printre altele, de alinierea reglementărilor privind registrul general de evidență a salariaților („REVISAL”) cu cele din domeniul mobilității forței de muncă la nivel european, respectiv cu cerințele de monitorizare a migrației forței de muncă în acest spațiu. Conform av. Nicoleta Gheorghe și av. Anca Atanasiu, organismele naționale de verificare și control ar urma, astfel, să dispună de mijloace prin intermediul cărora să realizeze o evidență a lucrătorilor români detașați în cadrul UE pentru asigurarea cooperării între autoritățile competente din statele membre, combaterea falsei detașări și sancționarea nedeclarării acesteia.

STRUCTURA REVISAL. Avocații EY Law – Radu & Asociații arată în rubrica lor “Monitorul dreptului muncii” că, ținând cont de recentele modificări, REVISAL va fi alcătuit dintr-un registru privat, care va continua să fie întocmit și transmis de către angajatori, persoane fizice sau persoane juridice de drept privat și un registru public în care se vor înregistra persoanele plătite din fonduri publice, care exercită o funcție în baza unui contract individual de muncă, a unui act administrativ de numire ori a unui alt fel de act emis în condițiile legii.

TRANSMITEREA REGISTRULUI CĂTRE INSPECȚIA MUNCII. Conform noilor reglementări, datele din registrul privat/public se vor transmite on-line pe portalul Inspecției Muncii. Acestea se vor reflecta într-o nouă aplicație informatică care urmează să fie achiziționată sau dezvoltată din surse proprii de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și care va fi administrată de către Inspecția Muncii. După cum se specifică în articolul din Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2017, până la data realizării noului sistem informatic, atât angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat, cât și instituțiile/autoritățile publice vor aplica în continuare prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 1.918/2011.

DATELE DIN REGISTRUL PUBLIC. Avocații EY Law – Radu & Asociații specifică în revista editată de Wolters Kluwer România că în ceea ce privește procedura de transmitere a datelor în registrul public până la data realizării noului sistem informatic, aceasta a fost stabilită prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 2263/2016, în vigoare de la data de 8 decembrie 2016. Acest act normativ reglementează obligația instituțiilor/autorităților publice de a transmite datele cu privire la toate categoriile de personal plătit din fonduri publice, potrivit prevederilor art. III alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 877/2016, prin intermediul formularului M500. Transmiterea datelor se realizează lunar, până la data de 25 (inclusiv) a lunii următoare pentru luna anterioară, în conformitate cu procedura de transmitere a datelor în registrul public, prevăzută în anexa care face parte integrantă din acest ordin.

MODIFICĂRI PRIVIND ÎNREGISTRAREA DETAȘĂRII. Un alt element de noutate introdus de H.G. nr. 877/2016 îl reprezintă, după cum afirmă av. Nicoleta Gheorghe și Anca Atanasiu, obligația stabilită în sarcina angajatorilor de a înregistra în registrul privat următoarele situații de detașare (care nu se puteau înregistra anterior): detașarea transnațională, definită de Legea nr. 344/2006 și detașarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European. În ceea ce privește aceste forme de detașare, angajatorii au obligația înregistrării în registrul privat a informațiilor referitoare la: data la care începe și data la care încetează detașarea; statul în care urmează să se realizeze detașarea; denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detașat; natura activității desfășurată de salariatul detașat. În articolul din Revista Română de Drept al Afacerilor se mai subliniază că pentru salariații detașați angajatorul de bază înregistrează în REVISAL și transmite informațiile de mai sus către Inspectoratul teritorial de muncă, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară datei de începere a detașării.

OBLIGAȚIA DE NOTIFICARE A SCHIMBĂRILOR. Avocații EY Law – Radu & Asociații mai evidențiază că angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat care își modifică sediul/domiciliul vor avea obligația notificării inspectoratului teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției modificării. Același termen se va aplica și în cazul autorităților/instituțiilor publice care își modifică orice date de identificare. Orice modificări ale celorlalte elemente de identificare ale angajatorilor persoane fizice sau juridice de drept privat (de exemplu, modificarea denumirii persoanei juridice) se vor transmite în REVISAL în termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției lor.

NOI CATEGORII DE DATE, ÎNREGISTRATE ÎN REGISTRUL PRIVAT. Articolul din revista editată de Wolters Kluwer România analizează și faptul că,  potrivit noilor prevederi, angajatorul are obligația înregistrării în REVISAL a datelor din actele de studii de lungă durată ale persoanei, precum și datele privitoare la specializare/calificare, conform actelor/certificatelor de calificare. La rândul lor, agenții de muncă temporară acționând în calitate de angajatori vor avea obligația înregistrării în REVISAL a datelor de identificare a utilizatorilor de forță de muncă temporară.

REGIMUL SANCȚIONATOR. Av. Nicoleta Gheorghe și av. Anca Atanasiu avertizează în articolul lor din Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2017 că H.G. nr. 877/2016 a majorat limitele minime și maxime ale amenzilor pentru unele contravenții. Mai mult, nu se mai prevede o plafonare a amenzii în funcție de numărul angajaților pentru care se constată încălcarea obligației de a transmite registrul privat către inspectoratul teritorial de muncă la angajarea fiecărui nou salariat. Anterior, amenda totală cumulată pentru încălcarea acestei obligații nu putea să depășească suma de 50.000 lei. De asemenea, mai spun avocații EY Law – Radu & Asociații,  se prevede în mod specific faptul că, încălcarea obligației de a păstra dosarul personal/profesional întocmit pentru fiecare dintre salariați la sediul angajatorilor sau, după caz, la sediul secundar, dacă este delegată competența încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

 

Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj. Pentru mai multe detalii click AICI sau pe imaginea de mai jos.

 

Share this Post