O noua reglementare: cum poti obtine inregistrarea, la cerere, in scopuri de TVA

Wkro/ October 11, 2012/ Stiri

TVA la incasareIn Monitorul Oficial nr. 688 din data de 5 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1436 din 28 septembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Astfel, persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, pot cere organelor fiscale competente inregistrarea ca platitori de TVA,  cu respectarea procedurii stabilite prin Ordinul nr. 1436/2012.

Procedura de inregistrare la cerere priveste persoana impozabila aflata in una din urmatoarele situatii:

– este declarata inactiva conform prevederilor art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
– a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului
– asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001
nu a depus pe parcursul perioadei prevazute de lege niciun decont de taxa
– in deconturile de taxa depuse in perioadele prevazute in lege, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic.

Aceste persoane impozabile pot cere inregistrarea in scopuri de TVA prin depunerea unei Cereri de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, dupa remedierea situatiilor care au condus la anularea inregistrarii si cu depunerea documentelor cerute pentru fiecare caz in parte.

In urma verificarilor, compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale intocmeste un referat si emite o decizie, fie de respingere, fie de admitere a cererii de inregistrare.

In cazul in care sunt necesare completari la documentatie sau cerere, contribuabilul este notificat in vederea corectarii/completarii, acesta fiind obligat sa depuna actele necesare in termen de 15 zile de la primirea notificarii.

Decizia se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent: originalul la contribuabil si copia la organul fiscal, si se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Ordinul nr. 1436/2012 contine in anexe modelele de cerere si de decizie de admitere, respectiv respingere a cererii, precum si instructiuni de completare a acestora.

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.