Tax+Legal-Videoconference

Admin/ October 31, 2020/ Uncategorized

INFORMARE PRIVIND CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informații privind operatorul datelor dvs.

Datele cu caracter personal ale participanților / potențialilor participanți înscriși la eveniment vor fi prelucrate de către Țuca Zbârcea și Asociații, societate civilă de avocați, Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L și TZA Events Desk S.R.L. societate cu răspundere limitată, toate având sediul în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, West Wing, etaj 8, sector 1, cod poștal 011141 (împreună „TZA”) în calitate de operatori asociați și organizatori în comun ai evenimentului cu sprijinul WOLTERS KLUWER.

Ce date prelucrăm?

TZA va prelucra următoarele informații:

  • date de identificare și contact: numele și prenumele, adresa de e-mail, funcția/departamentul și denumirea organizației în cadrul căreia vă desfășurați activitatea, numărul de telefon fix/mobil;
  • informații despre accesări, timp mediu de vizualizare, dacă ați accesat conferința, alte informații legate de vizionare, inclusiv întrebări adresate în scris prin intermediul camerei de chat;
  • înregistrarea video-audio dacă participați activ în cadrul conferinței înregistrate;
  • informații privind anularea participării dvs. la conferință;
  • opțiunea dvs. în ceea ce privește comunicarea cu noi;
  • informații privind orice solicitări legate de conferință/de modul în care vă prelucrăm datele.

În cadrul evenimentului sau ulterior acestuia, putem colecta de la participanții prezenți opiniile acestora cu privire la eveniment (prin formulare de feedback / corespondență electronică).

În ce scop prelucrăm datele?

Prelucrăm datele cu caracter personal în baza interesului nostru legitim de a crește gradul de conștientizare în rândul publicului cu privire la diverse problematici în domeniul juridic și fiscal prin intermediul evenimentelor organizate de TZA sau la care participă reprezentanții TZA. De asemenea, TZA va promova evenimentul pe care îl organizează sau la care participă (inclusiv prin publicarea în mediul on-line a înregistrărilor/ori anumite extrase video-audio de la eveniment, incluzând, acolo unde ați intervenit, imaginea/vocea dvs.)

Menționăm că înregistrarea video-audio, sau doar video ori doar audio are la bază acordul dvs. exprimat în momentul în care activați oricare dintre cele 2 butoane. Alternativ, ne puteți transmite întrebările în scris – pe chatul de la conferință, pentru a evita să fiți înregistrați.

TZA are interesul legitim de a efectua analize interne cu privire la succesul evenimentelor organizate sau la care participă, respectiv de a solicita feedback de la participanți în vederea îmbunătățirii evenimentelor viitoare organizate de TZA / la care participă reprezentanții TZA.

TZA vă va transmite noutăți, știri, informări despre evenimente și alte comunicări de interes în scopul promovării activității sale în baza acordului dvs.

Putem prelucra datele dvs. și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre specifice în materia prelucrării datelor cu caracter personal fie în baza interesului nostru legitim de a ne conforma cu asemenea obligații, fie a obligației noastre legale de a vă furniza dvs. sau ANSPDCP informații care vă privesc. De asemenea, mai putem prelucra datele dvs. pentru a ne apăra drepturile și interesele noastre în relația dvs.

Dezvăluirea datelor dvs. și transferul în străinătate

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal furnizorilor de servicii de comunicații pe care le utilizăm în activitatea noastră curentă (e.g. e-mail, servicii cloud).

De asemenea, datele dvs. (înregistrări audio-video) pot fi făcute publice, atunci când utilizăm înregistrările evenimentului pentru promovarea acestuia în mediul on-line. Nu transferăm datele dvs. în afara Spațiului Economic European.

Durata prelucrării

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal strict pe durata necesară atingerii scopurilor indicate, anume: 10 ani – în cazul imaginilor video, respectiv până în 5 ani – în ceea ce privește celelalte date cu caracter personal.

Drepturile de care beneficiați

În calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: (i) dreptul de acces; (ii) dreptul de rectificare a datelor; (iii) dreptul la ștergere; (iv) dreptul de opoziție; (v) dreptul la portabilitate; (vi) dreptul la restricționarea prelucrării; (vii) dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, precum și (viii) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, respectiv de a vă adresa instanțelor competente.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. față de TZA, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele detalii de contact:

Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 8, București, România E-mail: privacy@tuca.ro, Fax: (40-21) 204 88 99

În ceea ce privește întrebări legate de cum prelucrează WOLTERS KLUWER datele dvs. pentru înregistrarea și participarea la conferință, respectiv contul dvs. Sintact, vă rugăm să vă adresați acestora, la coordonatele de contact indicate în Politica de Confidențialitate specifică publicată pe site-ul WOLTERS KLUWER.

Informații suplimentare

Informații mai detaliate privind modul de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt prezentate în Politica de Prelucrare a Datelor cu caracter personal disponibilă la adresa http://www.tuca.ro/privacy/, sau care poate fi obținută gratuit contactând TZA, utilizând detaliile de contact menționate mai sus.

Share this Post